why fx88 about us

Về chúng tôi

FX88 là một điểm dừng chân cho những nhà giao dịch, với giá trị cốt lõi dựa trên sự liêm chính,đáng tin cậy và dịch vụ tuyệt vời.

Về FX88

FX88 được xây dựng bởi một nhóm kỳ cựu trong ngành tài chính với một mục tiêu chung, để giảm nhẹ những rủi ro của khách hàng.Những nhà sáng lập của chúng tôi hiểu rằng những vấn đề liên quan như là thị trường bất đoán, an toàn vốn và những vấn đề có thể phát sinh trong giao dịch. Cho nên,họ nhắm đến việc xây dựng lại niềm tin giao dịch của khách hàng để đưa ra những rủi ro mà người giao dịch phải đối mặt.

Tại FX88, một hệ thống giao dịch trực tuyến an toàn,các công cụ hỗ trơ giao dịch và tài nguyên, và những cống hiến trong viêc hỗ trợ khách hàng là những cam kết của chúng tôi đối với nhà giao dịch. Hệ thống văn phòng toàn cầu của chúng tôi cung cấp cho các bạn môi trường giao dịch với mạng lưới quốc tế.

Giá trị của chúng tôi là nền tảng cho việc kinh doanh,điều đó áp dụng xuyên suốt cho toàn bộ tổ chức .Điều này thiết lập nên tiêu chuẩn hướng đến mục tiêu của chúng tôi để trở thành một nhà môi giới dẫn đầu Châu Á với những cải tổ,phát triển và lớn mạnh.

Sư tin cậy

Sư tin cậy

Để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng

Nâng cao vị thế

Nâng cao vị thế

Để cung cấp những nguồn tài nguyên giao dịch rộng và đa dạng

Dịch vụ tuyệt vời

Dịch vụ tuyệt vời

Để xây dựng tổ chức làm việc vững mạnh nhằm hỗ trợ cho khách hàng của chúng tôi

FX88.vn là một phần của Anzo Capital Limited, một công ty có nguồn vốn hoá tốt được hợp pháp bởi Cơ quan dịch vụ tài chính quốc tế cuả Belize ,đăng ký số: IFSC/60/482/TS/17.

Giao dịch với chúng tôi hôm nay

FX88, điểm đến cho những nhà giao dịch với mạng lưới quốc tế. Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với chúng tôi

© 2018 Anzo Capital Limited. ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN