Làm sao để tham gia

 • Khuyến mãi Giới thiệu bạn bè (“Khuyến mãi) chỉ áp dụng với “khách hàng mới” (“Khách hàng được giới thiệu”) hiện tại không có bất kỳ mối
 • quan hệ nào với “Anzo Capital Limited” (‘’Anzo Cap”), giới hạn đối với tài khoản MT4 đầu tiên của mỗi khách hàng, và chỉ được áp dụng một lần.
 • Bất kỳ khách hàng nào được giới thiệu tới Anzo Cap dưới Chương trình Giới thiệu bạn bè từ Người giới thiệu không được là Khách hàng hiện tại của Công ty.

Cơ chế hoạt động

 • Cả Người giới thiệu và Người được giới thiệu sẽ có thể nhận giải thưởng Giới thiệu bạn bè khi đáp ứng những yêu cầu sau:
 • 1. Tiền gửi của Khách hàng được giới thiệu sẽ được ghi vào tài khoản giao dịch của Khách hàng được giới thiệu.

  2. Tiền ký quỹ ban đầu của Khách hàng được giới thiệu phải bằng hoặc lớn hơn 500 USD.

  Lưu ý: Phần thưởng này dựa vào số tiền kỹ quỹ ban đầu của Khách hàng được giới thiệu là 500 USD và không được áp dụng với những phần tiền gửi sau đó của

  Khách hàng được giới thiệu.

  3. Khách hàng được giới thiệu hoàn thành ít nhất 5 giao dịch với tổng khối lượng ít nhất 5 lot tiêu chuẩn trên MT4 đầu tiên của Khách hàng được giới thiệu trong vòng

  90 ngày.

 • Đối với giao dịch trên Chỉ số, Vàng và Dầu, 1 lot được giao dịch tính là 0.1 lot đê hoàn thành yêu cầu khối lượng tiền thưởng.
 • Chỉ các giao dịch dưới tài khoản Cao Cấp và Tiêu Chuẩn được tính vào yêu cầu khối lượng.
 • Tổng tiền thưởng chương trình Giới thiệu bạn bè sẽ được tính dựa vào bảng giải thưởng dưới đây.

  TIỀN KÝ QUỸ BAN ĐẦU CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆUTIỀN THƯỞNG CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU*TIỀN THƯỞNG CHO NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU*
  Tối thiểu 500USDKhách hàng giao dịch - 50 USDKhách hàng giao dịch - 50 USD
  Nhà môi giới - 20 USDKhách hàng giao dịch - 50 USD
  Khách hàng giao dịch - 50 USDNhà môi giới - 20 USD
  Nhà môi giới - 20 USDNhà môi giới - 20 USD
  *Tổng tiền thưởng trả cho Người giới thiệu và Người được giới thiệu sẽ dựa vào loại tài khoản trên Trang quản lý của FX88 (Khách hàng giao dịch hay Nhà môi giới) của người giới thiệu và người được giới thiệu tại thời điểm FX88 nhận được email thông báo. **Đối với khách hàng được giới thiệu, dù là Khách hàng giao dịch hay Nhà môi giới, để nhận tiền thưởng, Người được giới thiệu không được dưới một Nhà môi giới nào khác hoặc người đó phải dưới Nhà môi giới đã giới thiệu khách hàng này.
 • Để nhận giải thưởng này, Người giới thiệu phải gửi một email bao gồm số tài khoản MT4 của Người giới thiệu và Người được giới thiệu và ID Trang quản lý cá nhân đến [email protected] Trong vòng 90 ngày kể từ ngày tài khoản Trang quản lý cá nhân của Khách hàng được giới thiệu được xác minh.
 • Nhấn vào đây để xem chi tiết Các điều khoản

Giao dịch với chúng tôi hôm nay

FX88, điểm đến cho những nhà giao dịch với mạng lưới quốc tế. Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với chúng tôi

© 2018 Anzo Capital Limited. ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN