Câu hỏi thường gặp về nạp tiền vào tài khoản

Chúng tôi ở đây để giúp bạn.

Nộp/Rút tiền

Tiền ký quỹ của khách hàng của chúng tôi được tách riêng biệt với tiền quỹ của công ty, được để ở những tài khoản ngân hàng khác nhau. Điều này được tuân thủ theo quy định của ngành và bảo đảm rằng tiền quỹ của khách hàng được bảo vệ.

Tổng quan nộp tiền

Thông tin
nộp tiền

Cách
nộp tiền

Điện chuyển tiền

Những tiền tệ
được chấp nhận

USD

Số tiền
tối thiểu

100 USD

Thời gian
tiến hành

2-5 ngày làm việc
(Thứ hai - thứ sáu*)

Phí
 

Phí ngân hàng**

Thông tin
nộp tiền

Cách
nộp tiền

Internet Banking
ATM trực tuyến

Những tiền tệ
được chấp nhận

VND

Số tiền
tối thiểu

10 USD

Thời gian
tiến hành

Trong vòng 3 giờ
(Thứ hai - thứ sáu)

Phí
 

Phí ngân hàng

Thông tin
nộp tiền

Cách
nộp tiền

Chuyển khoản ví điện tử

Những tiền tệ
được chấp nhận

VND

Số tiền
tối thiểu

10 USD

Thời gian
tiến hành

Ngay lập tức

Phí
 

Miễn phí

Thông tin
nộp tiền

Cách
nộp tiền

Chuyển khoản ví điện tử

Những tiền tệ
được chấp nhận

USD

Số tiền
tối thiểu

100 USD

Thời gian
tiến hành

Ngay lập tức

Phí
 

Miễn phí

*Số tiền này sẽ được đến tài khoản của bạn trong vòng 2 - 5 ngày làm việc.
**Nếu chuyển khoản thông qua ngân hàng trung gian,bạn có thể sẽ bị thu phí từ ngân hàng

Tổng quan rút tiền

Thông tin
rút tiền

Cách
rút tiền

Điện chuyển tiền

Những tiền tệ
được chấp nhận

USD

Số tiền
tối thiểu

100 USD

Thời gian
tiến hành

9h sáng - 11h tối
(GMT + 8)
(Thứ hai - thứ sáu*)

Phí
 

Phí ngân hàng**

Thông tin
rút tiền

Cách
rút tiền

Internet Banking
ATM trực tuyến***

Những tiền tệ
được chấp nhận

VND

Số tiền
tối thiểu

20 USD

Thời gian
tiến hành

9 sáng - 6:30
(chiều, GMT+8)
(Thứ 2- Thứ 6)

Phí
 

Miễn phí

Thông tin
rút tiền

Cách
rút tiền

Chuyển khoản ví điện tử

Những tiền tệ
được chấp nhận

VND

Số tiền
tối thiểu

20 USD

Thời gian
tiến hành

9 sáng – 6:30 chiều
(Giờ GMT + 8)
( Thứ 2 – Thứ 6 )

Phí
 

Miễn phí

*Số tiền này sẽ được đến tài khoản của bạn trong vòng 2 - 5 ngày làm việc.
**Nếu chuyển khoản thông qua ngân hàng trung gian,bạn có thể sẽ bị thu phí từ ngân hàng
***Vui lòng tham khảo danh sách các ngân hàng được rút tiền

Với tài khoản Tiêu chuẩn, tiền ký quỹ tối thiểu là 100 USD. Với tài khoản Cao Cấp và ECN, tiền kỹ quý tối thiểu là 5,000 USD.

Tuyên bố công khai

Bộ phận cung cấp dịch vụ nộp tiền là một bộ phận độc lập tại FX88. Chúng tôi không thu phí cho việc nộp tiền. Tuy nhiên,vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ có thể bị thu phí từ phía ngân hàng chuyển tiền. Hơn nữa ,FX88 sẽ không có liên quan đến những khoản nợ cho bất cứ những giao dịch nào giữa khách hàng và đơn vị dịch vụ chuyển tiền.

Chi tiết nộp tiền như là tên khách hàng ,số tài khoản phải trùng với thông tin trên mẫu đăng ký tài khoản. Tiền ký quỹ sẽ được trả lại vào tài khoản ngân hàng của khách hàng qua hệ thống ngân hàng. FX88 không chấp nhận những chuyển tiền cho đơn vị thứ ba.

Vui lòng cẩn thận xem lại những chi tiết và điều khoản có liên quan đến việc nộp tiền thông qua trang web hay những đại diện. Chúng tôi kiến nghị khách hàng nên hiểu rõ về chính sách và quy trình trước khi sử dụng những dịch vụ trên.

1. Khi khách hàng nộp tiền lần đầu vào tài khoản mới và sau đó rút tiền mà không có bất cứ lệnh giao dịch nào diễn ra trong tài khoản MT4.

2. Khi khách hàng nộp tiền vào tài khoản MT4 mà không có bất cứ lệnh giao dịch trong vòng 1 tháng,khách hàng sẽ bị thu 1.5% phí hành chánh khi có yêu cầu rút tiền.Một tài khoản sẽ được xem là không hoạt động nếu lệnh giao dịch cuối cùng được mở cách đó 1 tháng.

Mặc định là tất cả các phí ngân hàng sẽ tự động chuyển cho bên yêu cầu chuyển khoản tiền của quỹ. Tuy nhiên, đối với những ngân hàng cung cấp tùy chọn cho khách hàng để chọn lựa người chuyển tiền hoặc người nhận tiền phải chịu phí nhgân hàng, khách hàng luôn luôn phải chọn việc người chuyển sẽ chịu phí, nếu không phí trên sẽ được trừ vào tiền quỹ mà khách đã chuyển.

Giao dịch với chúng tôi hôm nay

FX88, điểm đến cho những nhà giao dịch với mạng lưới quốc tế. Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với chúng tôi

© 2018 Anzo Capital Limited. ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN