tools economic calendar

Lịch kinh tế ngoại hối

Việc giao dịch trực tuyến trở nên dễ dàng hơn và đồng hành cùng thị trường.

Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT+3 Czas pozostały Nazwa wydarzenia Waga Obecny Prognoza Poprzedni
21 Tháng 5, Thứ hai
02:50 - Imports y/y + 5.9% 1.4% -0.6%
02:50 - Adjusted Trade Balance ++ ¥550 B ¥-37.1 B ¥119.2 B
02:50 - Trade Balance ++ ¥626 B ¥211.9 B ¥797.3 B
02:50 - Exports y/y + 7.8% -0.3% 2.1%
03:00 - Victoria Day +
03:00 - Whit Monday +
15:30 - Chicago Fed National Activity Index + 0.34 0.14 0.32
22 Tháng 5, Thứ ba
11:15 - BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech ++
11:15 - BoE Governor Carney Speech +++
11:30 - Public Sector Net Borrowing + £6.23 B £7.301 B £-0.811 B
11:30 - Public Sector Net Cash Requirement + £-9.71 B £-14.761 B £1.31 B
12:00 - BoE Inflation Report Hearings +++
15:30 - Wholesale Trade m/m ++ 1.1% 0.7% -0.4%
23 Tháng 5, Thứ tư
03:30 - Nikkei Manufacturing PMI ++ 52.5 53.3 53.8
04:30 - Construction Work Done q/q ++ 0.2% 16.5% -18.3%
07:30 - All Industry Activity Index m/m + 0.0% 0.1% 0.4%
11:00 - RBA Governor Lowe Speech +++
11:00 - Markit Manufacturing PMI ++ 55.5 56.1 56.2
11:00 - Markit Services PMI ++ 53.9 54.9 54.7
11:00 - Markit Composite PMI ++ 54.1 55.1 55.1
11:05 - RBA Governor Lowe Speech +++
11:30 - HPI y/y + 4.2% 5.0% 4.2%
11:30 - PPI Input m/m ++ 0.4% 0.3% 0.1%
11:30 - PPI Input y/y + 5.3% 4.5% 4.4%
11:30 - PPI Output m/m ++ 0.3% 0.1% 0.3%
11:30 - PPI Output y/y + 2.7% 2.3% 2.7%
11:30 - Core PPI Output m/m + 0.1% 0.2% 0.2%
11:30 - Core PPI Output y/y + 2.4% 2.2% 2.7%
11:30 - RPI y/y + 3.4% 3.0% 3.3%
11:30 - CPI m/m ++ 0.4% 0.3% 0.1%
11:30 - CPI y/y + 2.4% 2.3% 2.5%
11:30 - Core CPI y/y + 2.1% 2.3% 2.3%
11:30 - Core RPI m/m + 0.5% 0.4% 0.1%
11:30 - Core RPI y/y + 3.4% 3.0% 3.4%
11:30 - RPI m/m + 0.5% 0.2% 0.1%
16:45 - Markit Manufacturing PMI ++ 56.6 56.4 56.5
16:45 - Markit Services PMI ++ 55.7 55 54.6
16:45 - Markit Composite PMI ++ 55.7 55 54.9
17:00 - New Home Sales m/m ++ -1.5% -1.2% 2.0%
17:00 - New Home Sales +++ 0.662 M 0.639 M 0.672 M
17:00 - Consumer Confidence Index + 0.2 0.7 0.3
17:30 - EIA Crude Oil Stocks Change +++ 5.778 M -1.791 M -1.404 M
17:30 - EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ -1.123 M 0.259 M 0.053 M
17:30 - EIA Crude Oil Imports Change + 1.376 M -0.32 M -0.411 M
17:30 - EIA Distillate Fuel Production Change + -0.093 M -0.011 M 0.038 M
17:30 - EIA Distillates Stocks Change + -0.951 M -0.182 M -0.092 M
17:30 - EIA Gasoline Production Change + -0.41 M 0.289 M 0.488 M
17:30 - EIA Heating Oil Stocks Change + 0.451 M -0.026 M -0.31 M
17:30 - EIA Gasoline Stocks Change + 1.883 M -3.206 M -3.79 M
21:00 - FOMC Minutes ++
24 Tháng 5, Thứ năm
02:50 - Foreign Bond Investment + ¥948.9 B ¥835.3 B
02:50 - Foreign Investment in Japan Stocks + ¥99.1 B ¥126.5 B
03:00 - Eurogroup Meeting ++
03:00 - Economic and Financial Affairs Council Meeting ++
04:30 - BoJ Board Member Sakurai Speech ++
08:00 - Coincident Index + 116.3 116.3 116.4
08:00 - Leading Index + 104.4 105.6 105
11:00 - BoE Governor Carney Speech +++
11:30 - ECB Executive Board Member Praet Speech ++
11:30 - Retail Sales m/m +++ 1.6% -0.1% -1.1%
11:30 - Retail Sales y/y ++ 1.4% 1.4% 1.3%
11:30 - Core Retail Sales m/m ++ 1.3% 1.3% -0.5%
11:30 - Core Retail Sales y/y ++ 1.5% 1.8% 1.3%
13:30 - ECB Executive Board Member Praet Speech ++
14:30 - ECB Monetary Policy Meeting Accounts ++
15:30 - Corporate Profits q/q + 2.7% -4.9%
15:30 - Continuing Jobless Claims + 1.741 M 1.769 M 1.712 M
15:30 - Initial Jobless Claims ++ 234 K 216 K 223 K
15:30 - Initial Jobless Claims 4-Week Average + 219.75 K 213.814 K 213.5 K
16:00 - HPI m/m + 0.1% 0.5% 0.8%
17:00 - Existing Home Sales +++ 5.46 M 5.45 M 5.6 M
17:00 - Existing Home Sales m/m ++ -2.5% 0.3% 1.1%
17:30 - EIA Natural Gas Storage Change + 91 B 92 B 106 B
20:00 - BoE Governor Carney Speech +++
25 Tháng 5, Thứ sáu
02:30 - Tokyo CPI y/y + 0.4% 0.8% 0.5%
02:30 - Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y + 0.2% 0.4% 0.3%
02:30 - Tokyo Core CPI y/y + 0.5% 0.7% 0.6%
03:00 - Economic and Financial Affairs Council Meeting ++
11:30 - GDP q/q +++ 0.1% 0.2% 0.1%
11:30 - GDP y/y ++ 1.2% 1.3% 1.2%
11:30 - Business Investment q/q ++ -0.2% -0.6% 0.3%
11:30 - Business Investment y/y + 2.0% 2.3% 2.6%
11:30 - Index of Services + 0.3% 0.3% 0.5%
11:30 - UK Finance Mortgage Approvals ++ 38.049 K 39.183 K 37.606 K
15:30 - Durable Goods Orders m/m ++ -1.7% -0.3% 2.7%
15:30 - Core Durable Goods Orders m/m +++ 0.9% 0.0% 0.4%
15:30 - Durable Goods Orders excl. Defense m/m + -1.9% -6.2% 4.3%
15:30 - Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m + 1.0% 0.3% -0.9%
16:20 - Fed Chair Powell Speech +++
16:20 - BoE Governor Carney Speech +++
16:40 - ECB Executive Board Member Coeure Speech ++
17:00 - Michigan Consumer Sentiment ++ 98 98.5 98.8
17:00 - Michigan Consumer Expectations ++ 89.1 88.9 89.5
17:00 - Michigan Current Conditions + 111.8 112.9 113.3
17:00 - Michigan Inflation Expectations + 2.8% 2.7% 2.8%
17:00 - Michigan 5-Year Inflation Expectations + 2.5% 2.5% 2.5%
20:00 - Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 859 844
22:30 - CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -26.2 K -23.7 K
22:30 - CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -37.3 K -36.4 K
22:30 - CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + 39 K 36.4 K
22:30 - CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -21.1 K -23.1 K
22:30 - CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 633.4 K 644.4 K
22:30 - CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + 185.2 K 198.8 K
22:30 - CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 91 K 92.4 K
22:30 - CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 15.2 K 0.7 K
22:30 - CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -2.8 K 3.7 K
22:30 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + 5.7 K 5.6 K
22:30 - CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + 109.7 K 115.1 K
28 Tháng 5, Thứ hai
02:50 14h 22m BoJ Corporate Services Price Index y/y + 0.6% 0.5%
03:00 14h 32m Spring Bank Holiday +
03:00 14h 32m Memorial Day +
29 Tháng 5, Thứ ba
02:30 1d 14h Unemployment Rate ++ 2.6% 2.5%
02:30 1d 14h Jobs to Applicants Ratio ++ 1.6 1.59
09:00 1d 20h Exports + ₣19.855 B
09:00 1d 20h Imports + ₣18.087 B
09:00 1d 20h Trade Balance ++ ₣2.639 B ₣1.768 B
12:30 2d 0h ECB Executive Board Member Mersch Speech ++
16:00 2d 3h S&P/CS HPI Composite-20 y/y ++ 7.0% 6.8%
16:00 2d 3h S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m + 0.8% 0.7%
16:00 2d 3h S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m + 0.7% 0.8%
17:00 2d 4h Consumer Confidence Index +++ 127.1 128.7
17:30 2d 5h Dallas Fed Manufacturing Index + 23.3 21.8
18:30 2d 6h ECB Executive Board Member Lautenschlaeger Speech ++
30 Tháng 5, Thứ tư
02:50 2d 14h Retail Sales y/y ++ 0.5% 1.0%
02:50 2d 14h Large Retailer's Sales y/y ++ -0.5% 0.1%
02:50 2d 14h Retail Sales m/m +++ 0.0% -0.7%

Giao dịch với chúng tôi hôm nay

FX88, điểm đến cho những nhà giao dịch với mạng lưới quốc tế. Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với chúng tôi

© 2018 Anzo Capital Limited. ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN