Lịch kinh tế ngoại hối

Việc giao dịch trực tuyến trở nên dễ dàng hơn và đồng hành cùng thị trường.

Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT+3 Czas pozostały Nazwa wydarzenia Waga Obecny Prognoza Poprzedni
19 Tháng 3, Thứ hai
01:50 - BoJ Summary of Opinions ++
01:50 - Adjusted Trade Balance ++ ¥-201.5 B ¥148.3 B ¥373.3 B
01:50 - Trade Balance ++ ¥3.4 B ¥261.9 B ¥-943.4 B
01:50 - Imports y/y + 16.5% 10.2% 7.9%
01:50 - Exports y/y + 1.8% 11.0% 12.2%
12:00 - Construction Output m/m + -2.2% 0.6% 0.7%
12:00 - Construction Output y/y + 3.7% 1.3% 1.4%
12:00 - Trade Balance n.s.a. ++ €3.3 B €-6.5 B €25.4 B
12:00 - Trade Balance ++ €19.9 B €23.6 B €23.2 B
20:00 - ECB Executive Board Member Mersch Speech ++
20 Tháng 3, Thứ ba
02:30 - RBA Meeting Minutes ++
02:30 - HPI q/q ++ 1.0% 2.3% -0.2%
07:00 - Coincident Index + 114.9 119.1 114
07:00 - Leading Index + 105.6 106.2 104.8
09:00 - Exports + ₣18.577 B ₣18.93 B
09:00 - Imports + ₣15.439 B ₣16.855 B
09:00 - Trade Balance ++ ₣3.138 B ₣2.641 B ₣2.075 B
11:30 - HPI y/y + 4.9% 5.8% 5.0%
11:30 - CPI m/m ++ 0.4% 0.6% -0.5%
11:30 - CPI y/y + 2.7% 2.9% 3.0%
11:30 - Core CPI y/y + 2.4% 2.5% 2.7%
11:30 - Core RPI m/m + 0.8% 1.4% -0.7%
11:30 - Core RPI y/y + 3.6% 4.0% 4.0%
11:30 - RPI m/m + 0.8% 0.9% -0.8%
11:30 - RPI y/y + 3.6% 3.9% 4.0%
11:30 - PPI Input m/m ++ -1.1% 1.0% 0.4%
11:30 - PPI Input y/y + 3.4% 5.2% 4.5%
11:30 - PPI Output m/m ++ 0.0% 0.3% 0.1%
11:30 - PPI Output y/y + 2.6% 3.1% 2.8%
11:30 - Core PPI Output m/m + 0.2% 0.2% 0.3%
11:30 - Core PPI Output y/y + 2.4% 2.3% 2.2%
12:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator ++ 13.4 30.6 29.3
14:30 - Wholesale Trade m/m ++ 0.1% 0.7% -0.2%
17:00 - Consumer Confidence Index + 0.1 -0.3 0.1
21 Tháng 3, Thứ tư
02:00 - Vernal Equinox Day +
10:00 - ECB Non-monetary Policy Meeting ++
11:30 - Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y + 2.6% 2.7% 2.5%
11:30 - Average Weekly Earnings, Total Pay y/y ++ 2.8% 2.5% 2.7%
11:30 - Unemployment Rate ++ 4.3% 4.4% 4.4%
11:30 - Public Sector Net Borrowing + £-0.272 B £2.217 B £-11.719 B
11:30 - Public Sector Net Cash Requirement + £18.629 B £13.568 B £-26.176 B
11:30 - Claimant Count Change +++ 9.2 K 0.7 K -1.5 K
14:30 - Current Account ++ $-128.158 B $-93.886 B $-101.475 B
16:00 - SNB Quarterly Bulletin ++
16:00 - Existing Home Sales +++ 5.54 M 5.62 M 5.38 M
16:00 - Existing Home Sales m/m ++ 3.0% 0.5% -3.2%
16:30 - EIA Crude Oil Stocks Change +++ -2.622 M 3.672 M 5.022 M
16:30 - EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ 0.905 M 0.264 M 0.338 M
16:30 - EIA Crude Oil Imports Change + -0.594 M 0.207 M -0.407 M
16:30 - EIA Distillate Fuel Production Change + 0.025 M 0.011 M -0.118 M
16:30 - EIA Distillates Stocks Change + -2.022 M -0.318 M -4.36 M
16:30 - EIA Gasoline Production Change + -0.348 M -0.175 M 0.357 M
16:30 - EIA Heating Oil Stocks Change + 0.36 M 0.36 M -1.281 M
16:30 - EIA Gasoline Stocks Change + -1.693 M -3.694 M -6.271 M
20:00 - FOMC Statement ++
20:00 - FOMC Economic Projections ++
20:00 - Fed Interest Rate Decision +++ 1.75% 1.5%
20:30 - FOMC Press Conference +++
22 Tháng 3, Thứ năm
02:00 - EU Leaders Summit +++
02:30 - Employment Change +++ 17.5 K 31 K 12.5 K
02:30 - Full-Time Employment Change + 64.9 K -53.2 K
02:30 - Participation Rate + 65.7% 65.4% 65.6%
02:30 - Unemployment Rate ++ 5.6% 5.4% 5.5%
02:30 - Nikkei Manufacturing PMI ++ 53.2 53.8 54.1
06:30 - All Industry Activity Index m/m + -1.8% -0.1% 0.6%
10:30 - ECB Executive Board Member Lautenschlaeger Speech ++
11:00 - ECB Economic Bulletin ++
11:00 - Markit Manufacturing PMI ++ 56.6 58.6 58.6
11:00 - Markit Services PMI ++ 55 56.5 56.2
11:00 - Markit Composite PMI ++ 55.3 56.7 57.1
11:30 - Retail Sales m/m +++ 0.8% -0.1% -0.2%
11:30 - Retail Sales y/y ++ 1.5% 0.9% 1.5%
11:30 - Core Retail Sales m/m ++ 0.6% -0.6% -0.2%
11:30 - Core Retail Sales y/y ++ 1.1% 2.9% 1.3%
14:00 - BoE MPC Meeting Minutes ++
14:00 - BoE Interest Rate Decision +++ 0.5% 0.5%
14:00 - BoE MPC Vote Cut ++ 0 0
14:00 - BoE MPC Vote Hike ++ 2 0
14:00 - BoE MPC Vote Unchanged ++ 7 9
14:00 - BoE QE Total ++ £435 B £435 B
14:30 - Continuing Jobless Claims + 1.828 M 1.869 M 1.885 M
14:30 - Initial Jobless Claims ++ 229 K 225 K 226 K
14:30 - Initial Jobless Claims 4-Week Average + 223.75 K 224.173 K 221.5 K
15:00 - HPI m/m + 0.8% 0.5% 0.4%
15:45 - Markit Manufacturing PMI ++ 55.7 55.4 55.3
15:45 - Markit Services PMI ++ 54.1 55 55.9
15:45 - Markit Composite PMI ++ 54.3 55.7 55.8
16:00 - Leading Economic Index m/m + 0.6% 0.5% 0.8%
16:30 - EIA Natural Gas Storage Change + -86 B -54 B -93 B
19:00 - BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech ++
23 Tháng 3, Thứ sáu
01:30 - CPI y/y ++ 1.5% 1.7% 1.4%
01:30 - Core CPI y/y ++ 1.0% 0.8% 0.9%
01:30 - CPI excl. Food and Energy y/y ++ 0.5% 0.4% 0.4%
01:50 - Foreign Bond Investment + ¥853.8 B ¥1090.8 B
01:50 - Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-1153.2 B ¥-432.3 B
02:00 - EU Leaders Summit +++
14:00 - BoE Quarterly Bulletin ++
14:30 - Retail Sales m/m +++ 0.3% 0.1% -0.7%
14:30 - Core Retail Sales m/m +++ 0.9% 0.0% -1.7%
14:30 - Core CPI m/m ++ 0.7% 0.5% 0.5%
14:30 - Core CPI y/y + 1.5% 1.4% 1.2%
14:30 - CPI m/m ++ 0.6% 0.3% 0.7%
14:30 - CPI y/y + 2.2% 1.6% 1.7%
14:30 - Durable Goods Orders m/m ++ 3.1% -0.1% -3.5%
14:30 - Core Durable Goods Orders m/m +++ 1.2% -0.4% -0.2%
14:30 - Durable Goods Orders excl. Defense m/m + 2.5% 1.2% -2.5%
14:30 - Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m + 1.8% -0.1% -0.4%
16:00 - New Home Sales m/m ++ -0.6% 4.4% -4.7%
16:00 - New Home Sales +++ 0.618 M 0.663 M 0.622 M
19:00 - Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 804 800
21:30 - CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + 19.4 K
21:30 - CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -6.6 K
21:30 - CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + 39.6 K
21:30 - CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -0.8 K
21:30 - CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 668.5 K
21:30 - CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + 122.1 K
21:30 - CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 167.9 K
21:30 - CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 2.9 K
21:30 - CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -79.5 K
21:30 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + 8 K
21:30 - CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + 146.4 K
26 Tháng 3, Thứ hai
11:30 2d 13h UK Finance Mortgage Approvals ++ 36.55 K 40.117 K
15:30 2d 17h Chicago Fed National Activity Index + 0.19 0.12
17:30 2d 19h Dallas Fed Manufacturing Index + 33.4 37.2
27 Tháng 3, Thứ ba
02:10 3d 3h Fed Governor Quarles Speech ++
02:50 3d 4h BoJ Corporate Services Price Index y/y + 0.6% 0.7%
11:30 3d 13h BoE FPC Meeting Minutes ++
12:00 3d 13h Services Sentiment Indicator + 18.2 17.5
12:00 3d 13h Economic Sentiment Indicator + 113.2 114.1
12:00 3d 13h Industrial Confidence Indicator + 8.6 8
12:00 3d 13h Consumer Confidence Index + -0.3 0.1
12:00 3d 13h Business Climate Indicator + 1.77 1.48
16:00 3d 17h S&P/CS HPI Composite-20 y/y ++ 6.1% 6.3%
16:00 3d 17h S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m + 0.5% 0.2%
16:00 3d 17h S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m + 0.9% 0.6%
17:00 3d 18h Consumer Confidence Index +++ 127.2 130.8

Giao dịch với chúng tôi hôm nay

FX88, điểm đến cho những nhà giao dịch với mạng lưới quốc tế. Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với chúng tôi

© 2018 Anzo Capital Limited. ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN