Lịch kinh tế ngoại hối

Việc giao dịch trực tuyến trở nên dễ dàng hơn và đồng hành cùng thị trường.

Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT+3 Czas pozostały Nazwa wydarzenia Waga Obecny Prognoza Poprzedni
20th Nov, Monday
01:50 - Adjusted Trade Balance ++ ¥322.9 B ¥397 B ¥240.3 B
01:50 - Trade Balance ++ ¥285.4 B ¥452.9 B ¥670.2 B
01:50 - Imports y/y ++ 18.9% 9.4% 12.0%
01:50 - Exports y/y ++ 14.0% 11.9% 14.1%
14:15 - ECB Executive Board Member Lautenschlaeger Speech ++
16:00 5m ECB President Draghi Speech +++
16:15 20m ECB Vice President Vitor Constancio Speech ++
17:00 1h 5m Leading Economic Index ++ 0.4% -0.2%
18:00 2h 5m ECB President Draghi Speech +++
20:30 4h 35m BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech ++
21st Nov, Tuesday
02:30 10h 35m RBA Meeting Minutes +++
06:30 14h 35m All Industry Activity Index m/m ++ 0.0% 0.1%
11:05 19h 10m RBA Governor Lowe Speech ++
11:30 19h 35m Public Sector Net Borrowing + £5.831 B £5.326 B
11:30 19h 35m Public Sector Net Cash Requirement + £-2.533 B £11.205 B
12:00 20h 5m BoE Inflation Report Hearings +++
15:30 23h 35m Wholesale Trade m/m ++ 0.3% 0.5%
15:30 23h 35m Chicago Fed National Activity Index ++ -0.03 0.17
17:00 1d 1h ECB Executive Board Member Coeure Speech ++
17:00 1d 1h Existing Home Sales m/m + 1.5% 0.7%
17:00 1d 1h Existing Home Sales + 5.38 M 5.39 M
22nd Nov, Wednesday
01:00 1d 9h FED's Chair Yellen Speech ++
02:30 1d 10h Construction Work Done q/q ++ 3.0% 9.3%
10:00 1d 18h ECB Non-monetary Policy Meeting ++
14:30 1d 22h Annual Budget Release +++
15:30 1d 23h Durable Goods Orders +++ 0.1% 2.2%
15:30 1d 23h Durable Goods Orders ex Transportation ++ 0.1% 0.7%
15:30 1d 23h Durable Goods Orders excl. Defense m/m + -1.5% 2.0%
15:30 1d 23h Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m + -0.1% 1.3%
15:30 1d 23h Continuing Jobless Claims ++ 1.873 M 1.86 M
15:30 1d 23h Initial Jobless Claims ++ 241 K 249 K
15:30 1d 23h Initial Jobless Claims 4-Week Average + 240.462 K 237.75 K
17:00 2d 1h Consumer Confidence Indicator ++ -0.7 -1
17:00 2d 1h Michigan Consumer Sentiment ++ 100.1 97.8
17:00 2d 1h Michigan Consumer Expectations ++ 90.7 87.6
17:00 2d 1h Michigan Current Conditions + 113.9 113.6
17:00 2d 1h Michigan Inflation Expectations + 2.6% 2.6%
17:00 2d 1h Michigan 5-Year Inflation Expectations + 2.4% 2.5%
17:30 2d 1h EIA Crude Oil Stocks Change +++ 0.461 M 1.854 M
17:30 2d 1h EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ -0.107 M -1.504 M
17:30 2d 1h EIA Crude Oil Imports Change + -0.896 M 0.261 M
17:30 2d 1h EIA Distillate Fuel Production Change + -0.184 M 0.032 M
17:30 2d 1h EIA Distillates Stocks Change + -0.125 M -0.799 M
17:30 2d 1h EIA Gasoline Production Change + 0.217 M -0.315 M
17:30 2d 1h EIA Heating Oil Stocks Change + 0.154 M -0.463 M
17:30 2d 1h EIA Gasoline Stocks Change + -1.207 M 0.894 M
19:00 2d 3h EIA Natural Gas Storage Change + -5 B -18 B
20:00 2d 4h Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 738
21:00 2d 5h FOMC Minutes +++
23rd Nov, Thursday
02:00 2d 10h Thanksgiving Day +
02:00 2d 10h Labour Thanksgiving Day +
10:35 2d 18h ECB Executive Board Member Praet Speech ++
11:00 2d 19h Markit Manufacturing PMI ++ 58.7 58.5
11:00 2d 19h Markit Services PMI ++ 55 55
11:00 2d 19h Markit Composite PMI ++ 55.7 56
11:30 2d 19h Business Investment q/q ++ -0.1% 0.5%
11:30 2d 19h Business Investment y/y + 1.2% 2.5%
11:30 2d 19h GDP q/q +++ 0.3% 0.4%
11:30 2d 19h GDP y/y +++ 1.6% 1.5%
11:30 2d 19h Index of Services + 0.5% 0.4%
14:30 2d 22h ECB Monetary Policy Meeting Accounts +++
15:30 2d 23h Retail Sales m/m ++ 0.1% -0.3%
15:30 2d 23h Core Retail Sales m/m +++ 0.0% -0.7%
20:15 3d 4h ECB Executive Board Member Coeure Speech ++
24th Nov, Friday
01:50 3d 9h Foreign Bond Investment ++ ¥-105 B
01:50 3d 9h Foreign Investment in Japan Stocks ++ ¥182.4 B
02:30 3d 10h Nikkei Manufacturing PMI + 52.7 52.8
07:00 3d 15h Coincident Index ++ 117 115.8
07:00 3d 15h Leading Index ++ 107.1 106.6
11:30 3d 19h BBA Mortgage Approvals ++ 43.457 K 41.584 K
14:30 3d 22h ECB Vice President Vitor Constancio Speech ++
15:30 3d 23h Corporate Profits q/q + 0.1%
16:45 4d 0h Markit Manufacturing PMI ++ 54.7 54.6
16:45 4d 0h Markit Services PMI ++ 56.1 55.3
16:45 4d 0h Markit Composite PMI ++ 55.4 55.2
20:15 4d 4h ECB Executive Board Member Coeure Speech ++
27th Nov, Monday
01:50 6d 9h Corporate Service Price y/y + 0.7% 0.9%
17:00 7d 1h New Home Sales ++ 0.612 M 0.667 M
17:00 7d 1h New Home Sales m/m ++ -1.5% 18.9%
17:30 7d 1h Dallas Fed Manufacturing Index + 20.9 27.6
22:30 7d 6h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + 27.9 K 39.7 K
22:30 7d 6h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 71.5 K 69.2 K
22:30 7d 6h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions ++ 196.6 K 195.1 K
22:30 7d 6h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions ++ 602 K 596.5 K
22:30 7d 6h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions ++ 150.7 K 152.6 K
22:30 7d 6h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions ++ -137.7 K -136 K
22:30 7d 6h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions ++ 94.7 K 84.6 K
22:30 7d 6h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions ++ -6.8 K -4.5 K
22:30 7d 6h CFTC CAD non-commercial net positions + 40.4 K 47.3 K
22:30 7d 6h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + 42.2 K 44 K
28th Nov, Tuesday
12:30 7d 20h BoE Financial Stability Report ++
13:00 7d 21h BoE Governor Carney Speech +++
15:30 7d 23h Goods Trade Balance ++ $-66.587 B $-64.138 B
15:30 7d 23h Wholesale Inventories + 0.2% 0.3%
15:30 7d 23h IPPI m/m + 0.1% -0.3%
15:30 7d 23h IPPI y/y + 1.5%
15:30 7d 23h RMPI m/m ++ 0.2% -0.1%
15:30 7d 23h RMPI y/y + 6.3%
16:00 8d 0h Housing Price Index m/m ++ 0.5% 0.7%
16:00 8d 0h S&P/Case-Shiller Home Price Index Composite-20 y/y ++ 6.1% 5.9%
16:00 8d 0h S&P/Case-Shiller Home Price Index Composite-20 n.s.a. m/m + 0.3% 0.4%
16:00 8d 0h S&P/Case-Shiller Home Price Index Composite-20 s.a. m/m + 0.6% 0.5%
17:00 8d 1h Consumer Confidence Index ++ 123 125.9
17:30 8d 1h BoC Financial System Review +
29th Nov, Wednesday
01:50 8d 9h Retail Sales m/m ++ -0.1% 0.8%
01:50 8d 9h Retail Sales y/y ++ 1.2% 2.2%
01:50 8d 9h Large Retailer's Sales y/y ++ -0.5% 1.9%

Giao dịch với chúng tôi hôm nay

FX88, điểm đến cho những nhà giao dịch với mạng lưới quốc tế. Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với chúng tôi

© 2017 Anzo Capital Limited. ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN