Công cụ giao dịch

Việc giao dịch trực tuyến trở nên dễ dàng hơn và đồng hành cùng thị trường.

Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT+3 Time Left Event Vol Actual Concensus Previous
23rd Sep, Saturday
03:00 - Autumnal Equinox Day !
25th Sep, Monday
03:30 - Nikkei Manufacturing PMI ! 52.6 52.5 52.2
08:00 - Coincident Index !! 115.7 116.6 115.6
08:00 - Leading Index !! 105.2 105.7 105
08:35 - BoJ Governor Kuroda Speech !!
10:00 - ECB Vice President Vitor Constancio Speech !!
12:15 - ECB Executive Board Member Mersch Speech !!
15:30 - Chicago Fed National Activity Index !! -0.31 -0.2 0.03
16:00 - ECB President Draghi Speech !!!
17:30 - Dallas Fed Manufacturing Index ! 21.3 13.1 17
17:45 - ECB Executive Board Member Coeure Speech !!
26th Sep, Tuesday
02:50 - BoJ Monetary Policy Meeting Minutes !!
02:50 - Corporate Service Price y/y ! 0.8% 0.6% 0.6%
11:30 - BBA Mortgage Approvals !! 41.807 K 42.298 K 41.644 K
15:00 - ECB Executive Board Member Praet Speech !!
16:00 - S&P/Case-Shiller Home Price Index Composite-20 y/y !! 5.8% 5.7% 5.7%
16:00 - S&P/Case-Shiller Home Price Index Composite-20 n.s.a. m/m ! 0.7% 0.6% 0.7%
16:00 - S&P/Case-Shiller Home Price Index Composite-20 s.a. m/m ! 0.3% 0.0% 0.1%
17:00 - New Home Sales !! 0.56 M 0.631 M 0.58 M
17:00 - New Home Sales m/m !! -3.4% -0.9% -5.5%
17:00 - Consumer Confidence Index !! 119.8 122 120.4
17:30 - FED's Governor Brainard Speech !
19:45 - FED's Chair Yellen Speech !!
27th Sep, Wednesday
15:30 18h 29m Durable Goods Orders !!! -0.2% -6.8%
15:30 18h 29m Durable Goods Orders ex Transportation !! -0.1% 0.5%
15:30 18h 29m Durable Goods Orders excl. Defense m/m ! 2.0% -7.8%
15:30 18h 29m Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m ! 0.1% 0.4%
17:00 19h 59m Pending Home Sales m/m !! 0.6% -0.8%
17:00 19h 59m Pending Home Sales y/y !! 0.2% -1.3%
17:30 20h 29m EIA Crude Oil Stocks Change !!! -2.071 M 4.591 M
17:30 20h 29m EIA Cushing Crude Oil Stocks Change !! 0.806 M 0.703 M
17:30 20h 29m EIA Crude Oil Imports Change ! -0.511 M 0.734 M
17:30 20h 29m EIA Distillate Fuel Production Change ! -0.289 M 0.57 M
17:30 20h 29m EIA Distillates Stocks Change ! -0.157 M -5.693 M
17:30 20h 29m EIA Gasoline Production Change ! -0.15 M -0.095 M
17:30 20h 29m EIA Heating Oil Stocks Change ! 0.531 M -0.627 M
17:30 20h 29m EIA Gasoline Stocks Change ! -6.245 M -2.125 M
18:45 21h 44m BoC Governor Poloz Speech !!!
19:55 22h 54m BoC Governor Poloz Speech !!!
21:00 23h 59m FED's Governor Brainard Speech !
28th Sep, Thursday
02:50 1d 5h Foreign Bond Investment !! ¥381.8 B
02:50 1d 5h Foreign Investment in Japan Stocks !! ¥-918.6 B
09:35 1d 12h BoJ Governor Kuroda Speech !!
11:00 1d 13h ECB Executive Board Member Praet Speech !!
11:15 1d 14h BoE Governor Carney Speech !!!
12:00 1d 14h Industrial Confidence Indicator !! 4.5 5.1
12:00 1d 14h Services Sentiment Indicator !! 14.4 14.9
12:00 1d 14h Economic Sentiment Indicator !! 112.1 111.9
12:00 1d 14h Consumer Confidence Indicator !! -1.2 -1.2
12:00 1d 14h Business Climate Indicator !! 1.17 1.09
14:10 1d 17h ECB Executive Board Member Lautenschlaeger Speech !!
15:30 1d 18h Gross Domestic Income q/q ! 1.3%
15:30 1d 18h Core PCE Price Index q/q !! 1.0% 0.9%
15:30 1d 18h PCE Price Index q/q !! 0.3% 0.3%
15:30 1d 18h Gross Domestic Product q/q !!! 2.8% 3.0%
15:30 1d 18h Gross Domestic Product Price Index q/q !!! 1.2% 1.0%
15:30 1d 18h Goods Trade Balance !! $-63.547 B $-65.104 B
15:30 1d 18h Wholesale Inventories ! 0.1% 0.6%
15:30 1d 18h Continuing Jobless Claims !! 1.953 M 1.98 M
15:30 1d 18h Initial Jobless Claims !! 237 K 259 K
15:30 1d 18h Initial Jobless Claims 4-Week Average ! 274.044 K 268.75 K
17:00 1d 19h FED's Vice Chairman Fischer Speech !
17:30 1d 20h EIA Natural Gas Storage Change ! 88 B 97 B
29th Sep, Friday
02:30 2d 5h Jobs to Applicants Ratio !! 1.54 1.52
02:30 2d 5h National Consumer Price Index y/y !! 0.4% 0.4%
02:30 2d 5h National Consumer Price Index ex Food and Energy y/y !! 0.0% 0.1%
02:30 2d 5h National Consumer Price Index ex Fresh Food y/y !! 0.4% 0.5%
02:30 2d 5h Household Spending y/y !! 0.6% -0.2%
02:30 2d 5h Unemployment Rate !! 2.8% 2.8%
02:30 2d 5h Household Spending m/m !! 0.4% -1.9%
02:30 2d 5h Tokyo Consumer Price Index y/y ! 0.3% 0.5%
02:30 2d 5h Tokyo Consumer Price Index ex Food and Energy y/y ! 0.0% 0.0%
02:30 2d 5h Tokyo Consumer Price Index ex Fresh Food y/y ! 0.3% 0.4%
02:50 2d 5h BoJ Summary of Opinions !!
02:50 2d 5h Retail Sales m/m !! -0.4% 1.1%
02:50 2d 5h Retail Sales y/y !! 1.3% 1.9%
02:50 2d 5h Large Retailer's Sales y/y !! -0.4% -0.2%
02:50 2d 5h Industrial Production m/m ! 0.8% -0.8%
02:50 2d 5h Industrial Production y/y ! 3.0% 4.7%
11:30 2d 14h Business Investment q/q !! -0.4% 0.0%
11:30 2d 14h Business Investment y/y ! 0.3% 0.0%
11:30 2d 14h Current Account !! £-22.161 B £-16.89 B
11:30 2d 14h GDP q/q !!! 0.3% 0.3%
11:30 2d 14h GDP y/y !!! 1.8% 1.7%
11:30 2d 14h Index of Services ! 0.4% 0.5%
11:30 2d 14h BoE Consumer Credit ! £1.73 B £1.179 B
11:30 2d 14h BoE M4 Money Supply m/m ! 0.3% 0.5%
11:30 2d 14h BoE Mortgage Approvals ! 67.39 K 68.689 K
11:30 2d 14h BoE Mortgage Lending ! £3.631 B £3.601 B
11:30 2d 14h BoE Net Lending to Individuals ! £5.347 B £4.78 B
12:00 2d 14h Consumer Price Index ex Food and Energy y/y !! 1.3% 1.2%
12:00 2d 14h Consumer Price Index y/y !! 1.5% 1.5%
15:00 2d 17h BoE Deputy Governor Financial Stability Cunliffe Speech !!
15:30 2d 18h BoE Deputy Governor Monetary Policy Broadbent Speech !!
15:30 2d 18h GDP m/m !!! 0.1% 0.3%
15:30 2d 18h Core PCE Price Index m/m !! 0.1% 0.1%
15:30 2d 18h Core PCE Price Index y/y !! 1.4% 1.4%
15:30 2d 18h PCE Price Index m/m !! 0.0% 0.1%
15:30 2d 18h PCE Price Index y/y !! 1.3% 1.4%
15:30 2d 18h Personal Spending m/m !! 0.3% 0.3%
15:30 2d 18h Personal Income m/m !! 0.1% 0.4%
15:30 2d 18h Real Personal Consumption m/m ! 0.1% 0.2%
15:30 2d 18h IPPI m/m ! 0.0% -1.5%
15:30 2d 18h IPPI y/y ! 1.3%
15:30 2d 18h RMPI m/m !! 0.1% -0.6%
15:30 2d 18h RMPI y/y ! 4.5%
16:45 2d 19h Chicago PMI !! 61.2 58.9
17:00 2d 19h Michigan Consumer Sentiment !! 97.6 95.3
17:00 2d 19h Michigan Consumer Expectations !! 86.1 83.4
17:00 2d 19h Michigan Current Conditions ! 114.4 113.9
17:00 2d 19h Michigan Inflation Expectations ! 2.6% 2.7%
17:00 2d 19h Michigan 5-Year Inflation Expectations ! 2.5% 2.6%
17:15 2d 20h ECB President Draghi Speech !!!
17:45 2d 20h BoE Governor Carney Speech !!!
20:00 2d 22h Baker Hughes US Oil Rig Count !! 744
22:30 3d 1h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions ! 38.963 K 32.6 K
22:30 3d 1h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions ! 62.939 K 67.8 K
22:30 3d 1h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions !! 247.767 K 236.1 K
22:30 3d 1h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions !! 449.328 K 418.1 K
22:30 3d 1h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions !! 144.788 K 101.3 K
22:30 3d 1h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions !! -44.144 K -51.3 K
22:30 3d 1h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions !! 39.573 K 62.8 K
22:30 3d 1h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions !! -28.154 K -10.2 K
22:30 3d 1h CFTC CAD non-commercial net positions ! 49.44 K 58.8 K
02nd Oct, Monday
02:50 5d 5h Tankan Large All Industry Capex !! 4.1% 8.0%
02:50 5d 5h Tankan Large Manufacturing Outlook !!! 4 15
02:50 5d 5h Tankan Large Manufacturing Index !! 21 17
02:50 5d 5h Tankan Large Non-Manufacturing Outlook ! 18 18
02:50 5d 5h Tankan Large Non-Manufacturing Index ! 19 23
02:50 5d 5h Tankan Small All Industry Capex ! -15.1% -20.6%
02:50 5d 5h Tankan Small Manufacturing Outlook ! 13 6
02:50 5d 5h Tankan Small Manufacturing Index ! 13 7
02:50 5d 5h Tankan Small Non-Manufacturing Outlook ! -1 2
02:50 5d 5h Tankan Small Non-Manufacturing Index ! 8 7
03:30 5d 6h Nikkei Manufacturing PMI ! 52.3 52.6
11:00 5d 13h Markit Manufacturing PMI !! 57.9 58.2
11:30 5d 14h Markit/CIPS Manufacturing PMI !!! 56 56.9
12:00 5d 14h Unemployment Rate !! 9.0% 9.1%
16:30 5d 19h Markit Manufacturing PMI ! 55.5 54.6
16:45 5d 19h Markit Manufacturing PMI !! 52.9 53
17:00 5d 19h Construction Spending m/m !! -0.2% -0.6%
17:00 5d 19h ISM Manufacturing PMI !!! 60.1 58.8
17:00 5d 19h ISM Prices Paid !!! 46.6 62
17:00 5d 19h ISM Manufacturing Employment !! 55.8 59.9
17:00 5d 19h ISM Manufacturing New Orders ! 61.5 60.3
03rd Oct, Tuesday
02:50 6d 5h Monetary Base y/y !! 17.4% 16.3%
06:45 6d 9h 10-Year JGB Auction !! 0.011%
08:00 6d 10h Consumer Confidence Index ! 43.9 43.3
11:30 6d 14h BoE FPC Meeting Minutes !
11:30 6d 14h Markit/CIPS Construction PMI !!! 51.4 51.1
12:00 6d 14h Producer Price Index m/m !!! 0.1% 0.0%
12:00 6d 14h Producer Price Index y/y !!! 0.8% 2.0%

Giao dịch với chúng tôi hôm nay

FX88, điểm đến cho những nhà giao dịch với mạng lưới quốc tế. Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với chúng tôi

© 2017 Anzo Capital Limited. ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN