products forex

Thông tin FX88 về các cặp ngoại tệ, yêu cầu ký quỹ và nhiều thông tin khác

Tại FX88, chúng tôi mang đến mức chênh lệch mua bán cạnh tranh đối với các cặp ngoại tệ chính và hệ thống tối ưu hóa cho chất lượng của việc thực thi lệnh.

Giao dịch thị trường lớn nhất thế giới.

Giao dịch ngoại tệ chúng bạn có thể mua và bán tiền tệ ,24h một ngày, 5 ngày 1 tuần.

Tại sao ngoại tệ ?

  • Bạn có thể tìm những cơ hội cho thị trường tăng và giảm.
  • Kết nối thị trường lớn nhất và thanh khoản nhất với lượng giao dịch mỗi ngày lên đến 5.3 triệu đô
  • Đòn bẩy* cung cấp cho nhà giao dịch khả năng nắm giữ lượng lớn hơn cho một số vốn nhỏ của giá trị yêu cầu.

*Đòn bẩy có thể cho tín hiệu tăng mức lỗ của bạn cũng như tăng lợi nhuận. Do đó,nó có thể không thích hợp cho những nhà đầu tư do những nhà giao dịch có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu.

Chênh lệch mua bán

Chênh lệch mua bán của chúng tôi có nguồn gốc từ những nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu. Giá được tiêu chuẩn hoá tại 5 chữ số thập phân (JPY là 3 chữ số) để nâng cao sự chính xác.

Các loại chênh lệch giá của các ngoại tệ trong điều kiện bình thường.

Các cặp tiền chính và phụ

Cặp Chênh lệch giá cơ bản Chênh lệch giá ưu tiên Chênh lệch giá ECN Mức giới hạn và dừng lỗ #
AUD/CAD 4.5 4.1 0.9 50
AUD/CHF 4.3 4 0.8 50
AUD/JPY 4.3 4 0.4 50
AUD/NZD 5.1 4.6 1 50
AUD/USD 2.8 2.5 0.4 50
CAD/CHF 4.7 4.3 0.9 50
CAD/JPY 4 3.8 0.4 50
CHF/JPY 4 4 0.6 50
EUR/AUD 4.7 4.2 0.4 50
EUR/CAD 5.7 5.3 1.1 50
EUR/CHF 3.5 3.2 0.7 50
EUR/GBP 2.6 2.4 0.5 50
EUR/JPY 3.5 3.1 0.4 50
EUR/NZD 7.1 6.6 1.4 50
EUR/USD 2.3 2 0.1 50
GBP/AUD 5.7 5.2 1.5 50
GBP/CAD 5.6 5.2 1.7 50
GBP/CHF 4.7 4.4 0.7 50
GBP/JPY 4.3 3.9 0.6 50
GBP/NZD 7.7 7.2 2.3 50
GBP/USD 3 2.7 0.3 50
NZD/CAD 5.3 4.9 1.1 50
NZD/CHF 5.6 5.3 1.1 50
NZD/JPY 4.3 4 0.7 50
NZD/USD 3.3 3 0.8 50
USD/CAD 3.7 3.4 0.7 50
USD/CHF 3.3 3 0.8 50
USD/JPY 2.7 2.4 0.3 50

*Trượt giá có thể xảy ra khi thị trường biến động mạnh

#Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ dừng lỗ và chốt lời từ giá thị trường hiện tại.

Các cặp tiền chéo

Cặp Chênh lệch giá cơ bản Chênh lệch giá ưu tiên Chênh lệch giá ECN Mức giới hạn và dừng lỗ #
EUR/DKK 17.8 15.5 2.5 50
EUR/HUF 27.2 26.2 9.7 50
EUR/NOK 34.1 31.1 9.7 50
EUR/PLN 21.1 19.8 7.2 50
EUR/SEK 36.5 33.5 8.9 50
EUR/TRY 23.4 22.2 9.8 50
USD/CNH 20.3 17.9 3.4 50
USD/DKK 20.7 18.4 5.4 50
USD/HKD 21.9 19.2 3.7 50
USD/HUF 27.2 26.2 7 50
USD/MXN 66.8 60.5 25.4 50
USD/NOK 39.2 36.2 16.7 50
USD/PLN 20.7 19.4 6.7 50
USD/SEK 34.6 31.6 14.4 50
USD/SGD 4.4 4 0.7 50
USD/TRY 19.1 17.9 3.8 50
USD/ZAR 88.7 84.2 39.1 50

*Trượt giá có thể xảy ra khi thị trường biến động mạnh

#Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ dừng lỗ và chốt lời từ giá thị trường hiện tại.

Giờ giao dịch

Thị trường ngoại tệ được mở cửa 24h mỗi ngày, 5 ngày 1 tuần. Giao dịch liên tục giữa những giờ giao dịch chuẩn cho tất cả các cặp tiền tệ.

Giờ hệ thống (GMT+3): Mở cửa từ 00.00 ngày chủ nhật ,đóng cửa lúc 23.59 thứ sáu.

*Giờ hệ thống của chúng tôi là GMT+3.

Mức đòn bẩy

Chúng tôi cung cấp nhiều loại đòn bẩy khác nhau cho khách hàng nhiều lựa chọn trong giao dịch,với mức đòn bẩy lên đến 1:400.

Vui lòng xem những loại đòn bẩy dự trên những loại tài khoản.

Tiền ký quỹ yêu cầu

Tiền ký quỹ yêu cầu là số tiền đầu tiên được yêu cầu để bảo đảm duy trị vị trí lệnh mở.Một phần của số tiền trong tài khoản của bạn sẽ được dùng để xem như là tiền đặt cọc yêu cầu và điều này sẽ tuỳ thuộc vào mức đòn bẩy được cài đặt,

Ví dụ 1
Tiền ký quỹ cho một lệnh tiêu chuẩn của cặp EUR/USD là 1.15000 với đòn bẩy 1:100 được tính như sau:
Tiền ký quỹ = ( 1* 100,000 * $1.1500)/(100) = $1150.00

Ví dụ 2
Tiền ký quỹ yêu cầu cho một lệnh tiêu chuẩn của EUR/JPY là 122.760 với lực đòn bẩy 1:100 được tính như sau:
Tiền ký quỹ = (1*100,000* $122.760)/(100)= JPY$122760

Giả sử tài khoản MT4 của bạn được chỉ định là tiền USD, chúng tôi sẽ cần chuyển đổi số tiền ký quỹ yêu cầu sang USD:
Giả sử tỷ giá USD/JPY là 109.725
Tiền ký quỹ = $122.760/109.725 = $1118.79

Cảnh báo xử lý (Margin call)

Cảnh báo xử lý (Margin call) được cài đặt bởi nhà mô giới để nhắc nhở nhà giao dịch trước khi tài khoản của họ bị rơi xuống dưới mức tiền ký quỹ yêu cầu. Điều này sẽ ngăn chặn các lệnh bị thanh lý do không đủ số tiền ký quỹ yêu cầu. Tại FX88, cảnh báo xử lý được đặt tại mức 80% ,do đó, nếu số dư của bạn (tổng tài sản- lời/lỗ các lệnh mở) xuống dưới mức 80% của tiền ký quỹ yêu cầu để duy trì lệnh của bạn, một thông báo sẽ được gửi đến để nhắc nhở bạn nộp thêm tiền vào để duy trì các lệnh mở của mình.

Mức xử lý (stop out)

Nếu bạn không thể duy trì đủ số tiền trong tài khoản sau khi chạm mức cảnh báo xử lý ,và tài khoản của bạn rơi xuống mức xử lý ,các lệnh của bạn sẽ được đóng tự động để ngăn chặn việc lỗ nhiều hơn nữa. Tại FX88, Mức xử lý là 50%.

Phí qua đêm

Đó là mức lãi suất ( có thể được nhận hay phải trả) khi nhà giao dịch giữ những lệnh của họ qua đêm. Phí qua đêm được định giá dựa trên lãi suất của các quốc gia mà từng loại tiền tệ trong cặp tiền mà bạn đang có lệnh mở (mua/bán).

Các cặp tiền chính và phụ

Cặp Tỷ giá mua (pips) Tỷ giá bán (píps)
AUD/CAD -0.11 -3.19
AUD/CHF 3.33 -6.6
AUD/JPY 2.34 -5.72
AUD/NZD -3.08 -0.55
AUD/USD -1.76 -0.77
CAD/CHF 2.34 -5.5
CAD/JPY 1.26 -4.4
CHF/JPY -4.29 0.18
EUR/AUD -12.32 5.85
EUR/CAD -9.79 3.69
EUR/CHF -0.55 -3.41
EUR/GBP -4.07 0.81
EUR/JPY -3.3 -1.21
EUR/NZD -15.29 7.74
EUR/USD -10.34 5.13
GBP/AUD -8.91 2.34
GBP/CAD -6.05 -0.11
GBP/CHF 2.52 -7.81
GBP/JPY 0.27 -5.72
GBP/NZD -11.99 4.23
GBP/USD -7.81 2.43
NZD/CAD 0.72 -4.18
NZD/CHF 3.69 -7.04
NZD/JPY 2.88 -6.27
NZD/USD -0.88 -1.65
USD/CAD 0.567 -4.983
USD/CHF 4.77 -9.13
USD/JPY 3.51 -8.03

Các cặp tiền chéo

Cặp Tỷ giá mua (pips) Tỷ giá bán (píps)
EUR/DKK -15.07 -12.54
EUR/HUF -9.57 -2.97
EUR/NOK -49.39 11.16
EUR/PLN -33.99 15.57
EUR/SEK -11.55 -22.44
EUR/TRY -214.17 145.98
USD/CNH -32.34 -2.2
USD/DKK 23.04 -50.93
USD/HKD 18.45 -48.84
USD/HUF 7.47 -19.47
USD/MXN -388.52 196.2
USD/NOK 9.63 -41.25
USD/PLN -4.62 -7.7
USD/SEK 37.44 -73.81
USD/SGD 0.27 -6.05
USD/TRY -146.85 96.327
USD/ZAR -234.08 118.89
SGD/JPY 0.81 -4.62

Giao dịch với chúng tôi hôm nay

FX88, điểm đến cho những nhà giao dịch với mạng lưới quốc tế. Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với chúng tôi

© 2018 Anzo Capital Limited. ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN