Thông báo

Back to Announcements

Giới thiệu việc trả tiền chiết khấu mới theo ngày tại FX88!


ngày 30 tháng 8 năm 2017


Nhằm cung cấp những dịch vụ tốt nhất có thể đến quý khách, chúng tôi trân trọng thông báo chúng tôi sẽ bắt đầu việc trả tiền chiết khấu theo ngày kể từ ngày 01/09/2017.

Vì là nhà môi giới quan trọng của chúng tôi, quý khách sẽ nhận được mức chiết khấu từ khách hàng trực tiếp dưới quý khách. Tiền chiết khấu sẽ được trả vào ví FX88 vào ngày làm việc tiếp theo theo bảng dưới đây

Giờ hệ thống (GMT+3)
Tính khối lượng giao dịchNgày làm việc 00:00-23:59
Trả tiền chiết khấuTrước 18:59 ngày làm việc tiếp theo

* Bất kỳ tiền chiết khấu nào từ việc giao dịch trong ngày thứ Sáu sẽ được trả vào ngày thứ Hai tiếp theo (nếu không rơi vào ngày lễ chung).

Vui lòng lưu ý tiền chiết khấu phát sinh từ ngày 15 – 31/ 08/2017 sẽ vẫn trả như hiện tại, tiền chiết khấu sẽ được tính vào ngày 31/08/2017 và trả vào 4 ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ. Việc chỉ định mức chiết khấu sẽ không bị ảnh hưởng.


Hãy bắt đầu giao dịch những sản phẩm mới tại FX88!

Giao dịch với chúng tôi hôm nay

FX88, điểm đến cho những nhà giao dịch với mạng lưới quốc tế. Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với chúng tôi

© 2017 Anzo Capital Limited. ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN