accounts funding methods

Phương thức nạp tiền vào tài khoản

An toàn nguồn vốn của khách hàng là điều quan trọng nhất cho chúng tôi.

An toàn tiền gửi

Tiền ký quỹ của khách hàng của chúng tôi được tách riêng biệt với tiền quỹ của công ty, được để ở những tài khoản ngân hàng khác nhau. Điều này được tuân thủ theo quy định của ngành và bảo đảm rằng tiền quỹ của khách hàng được bảo vệ.

FX88 tuân thủ nghiêm khắc những hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền,bao gồm Chính sách chống rửa tiền để bảo vệ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu nộp hoặc rút tiền từ phía đối tác thứ ba. Vui lòng tham khảo phần Tuyên bố công khai để tìm hiểu thêm.

Tổng quan nộp tiền

Thông tin
nộp tiền

Cách
nộp tiền

Điện chuyển tiền

Những tiền tệ
được chấp nhận

USD

Số tiền
tối thiểu

100 USD

Thời gian
tiến hành

2-5 ngày làm việc
(Thứ hai - thứ sáu*)

Phí
 

Phí ngân hàng**

Thông tin
nộp tiền

Cách
nộp tiền

Internet Banking
ATM trực tuyến

Những tiền tệ
được chấp nhận

VND

Số tiền
tối thiểu

10 USD

Thời gian
tiến hành

Trong vòng 3 giờ
(Thứ hai - thứ sáu)

Phí
 

Phí ngân hàng

Thông tin
nộp tiền

Cách
nộp tiền

Chuyển khoản ví điện tử

Những tiền tệ
được chấp nhận

VND

Số tiền
tối thiểu

10 USD

Thời gian
tiến hành

Ngay lập tức

Phí
 

Miễn phí

Thông tin
nộp tiền

Cách
nộp tiền

Chuyển khoản ví điện tử

Những tiền tệ
được chấp nhận

USD

Số tiền
tối thiểu

100 USD

Thời gian
tiến hành

Ngay lập tức

Phí
 

Miễn phí

*Số tiền này sẽ được đến tài khoản của bạn trong vòng 2 - 5 ngày làm việc.
**Nếu chuyển khoản thông qua ngân hàng trung gian,bạn có thể sẽ bị thu phí từ ngân hàng

Tổng quan rút tiền

Thông tin
rút tiền

Cách
rút tiền

Điện chuyển tiền

Những tiền tệ
được chấp nhận

USD

Số tiền
tối thiểu

100 USD

Thời gian
tiến hành

9h sáng - 11h tối
(GMT + 8)
(Thứ hai - thứ sáu*)

Phí
 

Phí ngân hàng**

Thông tin
rút tiền

Cách
rút tiền

Internet Banking
ATM trực tuyến***

Những tiền tệ
được chấp nhận

VND

Số tiền
tối thiểu

20 USD

Thời gian
tiến hành

9 sáng - 6:30
(chiều, GMT+8)
(Thứ 2- Thứ 6)

Phí
 

Miễn phí

Thông tin
rút tiền

Cách
rút tiền

Chuyển khoản ví điện tử

Những tiền tệ
được chấp nhận

VND

Số tiền
tối thiểu

20 USD

Thời gian
tiến hành

9 sáng – 6:30 chiều
(Giờ GMT + 8)
( Thứ 2 – Thứ 6 )

Phí
 

Miễn phí

*Số tiền này sẽ được đến tài khoản của bạn trong vòng 2 - 5 ngày làm việc.
**Nếu chuyển khoản thông qua ngân hàng trung gian,bạn có thể sẽ bị thu phí từ ngân hàng
***Vui lòng tham khảo danh sách các ngân hàng được rút tiền

Giao dịch với chúng tôi hôm nay

FX88, điểm đến cho những nhà giao dịch với mạng lưới quốc tế. Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với chúng tôi

© 2018 Anzo Capital Limited. ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN