accounts index

So sánh tài khoản ngoại hối

Trở thành một nhà giao dịch của FX88 để trãi nghiệm hành trình giao dịch với việc thực thi giao dịch vượt trội và dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

So sánh tài khoản thực

Tiêu chuẩn
Cao cấp
ECN
Ký quỹ tối thiểu (USD) Trên 10 Trên 500 Trên 1000
Đòn bẩy Lên đến 1 : 500* Lên đến 1 : 300* Lên đến 1 : 300*
Chênh lệch mua bán Chênh lệch tiêu chuẩn^ Chênh lệch thấp^ Chênh lệch thấp nhất^
Cố định/thả nổi Thả nổi Thả nổi Thả nổi
Các lệnh tối đa (mở/đang chờ) 200 200 200
Khối lượng tối thiểu 0.01 0.01 0.01
Gia tăng khối lượng 0.01 0.01 0.01
Khối lượng giao dịch tối đa 50 50 50
Cảnh báo xử lý 80% 80% 80%
Xử lý 50% 50% 50%
Hoa hồng Không Không 7USD/lot cho mỗi lệnh chốt
Phần mềm giao dịch
MT4 cho điện thoại
MT4 trên web
MT4 cho máy tính
Dịch vụ giao dịch
Hỗ trợ EA
Cẩm nang giao dịch
Miễn phí tin tức và nghiên cứu
Hỗ trợ kỹ thuật 24/5
Hỗ trợ quản lý tài khoản 24/5 Không
Loại tài khoản
Cá nhân
Đồng sở hữu
Doanh nghiệp Không
Lưu ý:

Đòn bẩy sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào vốn chủ sở hữu tài khoản :
*Đòn bẩy lên đến 1:500 khi vốn ít hơn 20,000USD
*Đòn bẩy lên đến 1:300 khi vốn ít hơn 100,000USD
*Đòn bẩy lên đến 1:100 khi vốn trên 100,000USD
^Chênh lệnh mua bán có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường

Giao dịch với chúng tôi hôm nay

FX88, điểm đến cho những nhà giao dịch với mạng lưới quốc tế. Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với chúng tôi

© 2018 Anzo Capital Limited. ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN